OMNIA 2000 a.s.
so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 2717/B


Ponuka na prenájom

Ponuka na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní prenájmu

Podrobnejšie informácie ako aj prehliadku ponúkaných administratívnych, skladových/výrobných priestorov zabezpečí:

Stiahnite si vo formáte PDF:
>>> Kompletnú ponuku <<<
>>> Foto dokumentácia <<<
>>> Omnipolis <<<

Rastislav Slimák, vedúci prevádzky a údržby:
tel.: 02/48 24 02 84
fax.: 02/43 33 01 37
mobil: 0905/930 430
e-mail: rslimak@omnia2000.sk